هاست لینوکس و ویندوز

میزبانی سایت های شما در فضایی امن

هاست میزبانی وب

پلن های زیر شامل هاست های ویندوز و لینوکس میباشد و با توجه به قرار گیری سرور ها در ایران سایت های شما برای کاربران داخلی چندین برابر سریعتر خواهد بود

Plan Host1
 • 1GB : فضای میزبانی
 • GBترافیک : 10
 • دامنه : 10 دامین
 • ایمیل اکانت : 25 عدد
 • پشتیبانی از ویندوز / لینوکس
 • سایر موارد انتخابی
 • 50.000سالیانه/تومان
 • سفارش

Plan Host2
 • 5GB : فضای میزبانی
 • GBترافیک : 20
 • دامنه 20 دامین
 • ایمیل اکانت : 45 عدد
 • پشتیبانی از ویندوز / لینوکس
 • سایر موارد انتخابی
 • 150.000سالیانه/تومان
 • سفارش

Plan Host3
 • 15GB : فضای میزبانی
 • GBترافیک : 40
 • دامنه : 40 دامین
 • ایمیل اکانت : 25 عدد
 • پشتیبانی از ویندوز / لینوکس
 • سایر موارد انتخابی
 • 250.000سالیانه/تومان
 • سفارش

Plan Host4
 • 20GB : فضای میزبانی
 • GBترافیک :100
 • دامنه : 60 دامین
 • ایمیل اکانت : 120 عدد
 • پشتیبانی از ویندوز / لینوکس
 • سایر موارد انتخابی
 • 340.000سالیانه/تومان
 • سفارش